Drama som åpner dører

– Teater i undervisningen endrer barnas liv. Chris Cooper bruker ikke små ord når han snakker om sitt kall i livet. Nemlig å åpne barn og ungdoms hjerter for teater.