«Alt kjennes riktig i dette Jon Fosse-stykket»

I stykket «Morgon og kveld» strømmer et helt lite univers gjennom skuespiller Stig Amdam. Det er svært godt gjort.