Målet er en internasjonal sirkuskarriere

I en gammel industrihall på Laksevåg jobber profesjonelle amerikanere med å skape et nysirkusmiljø for barn og unge.