Hverdagsmystikk

En kontemplasjon over Jon Fosses forfatterskap i lys av kristen erfaring.