Endeleg farvel til samnorsken

Planen om å smelte saman nynorsk og bokmål, er no formelt gravlagd. Målfolket jublar.

Publisert: Publisert:

— Dette er godt nytt for oss, sjølv om samnorsk ikkje har vore aktuell politikk dei siste åra, seier Endre Brunstad, styremedlem i Noregs Mållag.

Brunstad er den som tek seg av spørsmål om normering i Noregs Mållag. Til dagleg er han postdoktor ved Nordisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Det var tysdag denne veka at samnorsktanken fekk det offisielle nådestøtet, då Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1 b i Lov om Norsk språkråd.

Her heitte det at Norsk Språkråd « skal følge utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk og på dette grunnlag fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av våre to målformer og på lengre sikt støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmere sa m men». Heilt sidan om lag 1900 har tanken om å få dei to målformene nynorsk og bokmål til å bli til ei målform vore offisielt politisk mål.

Trua på at dette nokon gong skulle skje, har vore sterkt dalande dei siste åra, men den omtala paragrafen har likevel vore til irritasjon for nynorskforkjemparar.

— Samnorsken har gått utover nynorsken, sjølv om det også frå Språkrådet schizofrent nok har heitt at ein skal ha respekt for begge målføra, seier Endre Brunstad.

Han kallar opphevinga av paragraf 1 fyrst og fremst ei symbolsk handling, sidan yttarst få framleis trur på samnorsk som idé lenger.

— Dei som kjempa for samnorsk, trudde dei skulle vinne fram. Samnorsk kom då óg i ei tid då ein trudde samfunnsplanlegging var mogleg. At dei ikkje vann fram med samnorsk, kjem mellom anna av at skriftspråka synte seg for sterke, meiner Endre Brunstad.

Også i Riksmålsforbundet er ein nøgde med bortfallet av samnorskparagrafen:

— Dette er et stykke i riktig retning. Det er bedre å dyrke målformene kvar for seg, fastslår viseformann i Riksmålsforbundet, Tor Guttu.

Publisert: