• TROLDHAUGEN: Men noen justeringer gikk byrådet i Bergen inn for at det kan bygges rundt 250 boenheter på Skjoldnes, ca. 500 meter fra Troldhaugen. Byrådet valgte dermed å se bort fra kommunens egen fagetat som var kritisk til byggeplanene. FOTO: TOR SPONGA

Kulturkamp for Troldhaugen

Lederne i Festspillene, Harmonien og Griegakademiet er bekymret for konsekvensene dersom det bygges på nabotomten til Troldhaugen.