Vil styre Harmonien og DNS fra Førde

Sogn og Fjordane vil påta seg ansvaret for DNS og Harmonien. – Vi kan gjøre en bedre jobb enn staten, lover fylkesordfører Jenny Følling (Sp).

Reaksjonene var sterke da et ekspertutvalg i vinter foreslo å flytte ansvaret for Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester fra Kulturdepartementet til den nye vestlandsregionen.