• SEIER OPP FOLK: Direktør for Bymuseet, Marianne L. Nielsen, meiner vilkåra for musea er for dårlege. I løpet av dei neste månedane skal museet seie opp fleire tilsette. FOTO: Tor Høvik

Nedbemannar på grunn av elendig økonomi: – Dette er forferdeleg tungt

Bymuseet i Bergen må kutte fleire millionar kroner.