• STOR OPPLEVELSE: Mer enn en konsertrekke om temaet musikk og krig, ble kammermusikkfestivalen en slags frontberetning fra musikkens egen, «indre» historie, en beretning om musikalske konflikter og oppbrudd i en turbulent periode, skriver BTs anmelder Peter Larsen. FOTO: Jannica Luoto

Musikk i skyggen av en krig

Festivalen i Rosendal er en frontberetning om musikalske konflikter og oppbrudd i en turbulent periode.