Mafia på Jæren

Knapt til å tro

Vår internasjonale kjendis og korrupsjonsjeger Eva Joly omtalte i sin tid nordmenn som naive i forhold til den da utbredte forestillingen om Norge som nærmest uskyldsrent hva korrupsjon og organisert kriminalitet angikk. Mye vann har rent i havet og mange norske korrupsjonsskandaler er blitt avdekket siden Jolys uttalelser den gang provoserte norsk prektighet. Uskyldstidene er avgjort et tilbakelagt stadium.

At lille, forblåste Jæren ved inngangen til det nye årtusen skulle være å ligne med det store utland i mafialiknende tilstander, er derimot vanskeligere å ta inn over seg. Men når forfatteren Thomas Ergo — tidligere journalist i Dagbladet og nå frilanser - i sine litterære og overbevisende reportasjer avdekker og dokumenterer Jærens organiserte kriminelle underverden, må leseren resignere og erkjenne den nye virkelighet.

Forfatteren har i halvannet år oppsøkt og intervjuet kriminelle mennesker som narkosmuglere, torpedoer, torturister og tystere, i fengsel eller på skjulesteder, i dekning for politi eller hevngjerrige likesinnede. Ergo har i tillegg snakket med mange av ofrene.

Denne balansen mellom et innblikk i hvordan kriminelle tenker og synsvinkelen til de mer eller mindre tilfeldige ofrene, er en av bokens sterkeste sider.

Ergos prosjekt er antagelig unikt. Denne leseren kjenner i hvert fall ikke til noe tilsvarende. Bare av den grunn bør boken få mange lesere, selvsagt innenfor politi og rettsvesen, men også innen barnevern og sosialvesen.

Forfatterens fremstilling av historien til et Hells Angels-medlem, bakmann og hallik, er et forbilledlig lærestykke over hvordan omsorgssvikt, både fra foreldre og fra offentlig barnevern m.m., fostrer og utvikler kriminalitet. Fra barne- og ungdomskriminalitet til voksen, livsfarlig leder av organisert krimnettverk.

Forfatterens hovedbudskap er at denne type kriminalitet nå «finner sted utenfor stuedøra til folk flest». Derfor anbefales også boken til folk flest.

Bokens innhold er avskrekkende og brutalt, men teksten er velskrevet og formidles med journalistisk driv. Thomas Ergo gir med denne boken mange en påkrevet realitetsorientering, foruten et sterkt argument for en mer forebyggende oppvekstpolitikk.

GEIR KJELL ANDERSLAND

Er du enig med vår anmelder? Si din mening her: