Norges snåleste rapper vender tilbake

Norges snåleste rapper vender tilbake med en plate som får en til å lengte etter mer.

Man kan se på Store P som mange ting – en syngerapper, en snåling, en av rikets beste beatmakers. Aller mest er han kanskje Norges merkeligste rapsuksess.