2364 kunstnarar frå Oslo har fått statsstipend dei siste fem åra. For Sogn og Fjordane er talet 22.

2364 kunstnarar frå Oslo har fått statsstipend dei siste fem åra. For Sogn og Fjordane er talet 22.