Dansefeber på Carte Blanche

170 dansere med 28 forskjellige nasjonaliteter, men bare to ledige stillinger.