Akademisk rundjuling av Terje Tvedt og «fake» vitenskap

Medieprofessor Jostein Gripsrud går hardt ut mot boken til historieprofessor Terje Tvedt, og sår tvil om hans akademiske etterrettelighet i samme farten.

I fjor ble Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet» en salgssuksess utenom det vanlige. Jeg leste den i påsken, da jeg tilfeldigvis befant meg i det multikulturelle Finnmark.