Beretning om en varslet drukning

Jeg debuterte for få uker siden, men boken min lider allerede av åndenød.

Boken min er i ferd med å drukne i en flodbølge av utgivelser, i ferd med å bli skyllet inn i de innerste avkroker i kjedebutikkene og forvist til et usynlig liv i den digitale himmel.