Rederdatteren Rachel fra Bergen ble sosialist. Denne boken tegner et lesverdig bilde av henne og familien hennes.

Portrettbok av familien Grepp som byr på uvanlige mennesker i en tuberkuløs tid.