Dramatiker om «Arv og miljø»: -Uklokt av DNS å se bort fra kontroversen

Den Nationale Scenes tilnærming til «Arv og miljø» gir en lettvint kunst som unngår vanskelige diskusjoner, mener dramatiker Finn Iunker.