Dramatiker om «Arv og miljø»: -Uklokt av DNS å se bort fra kontroversen

Den Nationale Scenes tilnærming til «Arv og miljø» gir en lettvint kunst som unngår vanskelige diskusjoner, mener dramatiker Finn Iunker.

Varselet om at Vigdis Hjorths mor vil saksøke Den Nationale Scene for brudd på privatlivets fred, har gitt striden om «Arv og miljø» ny temperatur.