• HEDRET: Vestlandsforfatteren Ragnar Hovland mottok æresprisen under Hagefesten til Aschehoug forlag. Her sammen med Ottar Brox som fyller 80 år i dag. FOTO: HILDE SANDVIK

Ragnar Hovland fekk Aschehougprisen

«Egner seg til høytlesning i varme seinsommerkvelder og på fuktige nachspiel», står det i grunngjevinga.