Estetikkambassadørar på heimebane

No får også sambygdingane sjå kunst- og nytteprodukta som har gitt Kirsti Nordberg Moe, Olav Eldøy og Jakob Klippen nasjonal og internasjonal merksemd.