Politiet har funne to DNA-profilar etter museumstjuveriet

DNA-et kan tilhøyre tjuvane som stal 400 vikingskattar.