Sildajazzprisen til Egil Kapstad

Gjennom 40 år har Egil Kapstad bidratt til å spre jazzmusikken. Som takk for det er han tildelt Sildajazzprisen under jazzfestivalen i Haugesund.