Faren ved å leve i eit lettkrenka samfunn

Det skal Francis Fukuyama ha: Han fangar opp og kommenterer tidsånda som få andre.

Den amerikanske statsvitaren og økonomen Francis Fukuyama er mest kjend for essayet «The End of History?», som vart publisert nokre månader før Berlin-muren fall i 1989.