• TRAKK BØKENE: Stina Wirsén har selv trukket bøkene med Lilla Hjärtet-figuren fra salg, og de er fjernet fra svenske bibliotek. FOTO: Stina Wirsén

Det nye tabuet i barnelitteraturen

Når kravene skjerpes til hva som er politisk korrekt, blir barnelitteraturen det første offeret.