Skal lede Litteraturhuset i ett år til

Kristin Helle-Valle har fått forlenget stillingen som litteraturhussjef til juni 2014.

DAGLIG LEDER: Kristin Helle-Valle. Helge Skodvin

Helle-Valle sin periode som daglig leder gikk ut nå i mai. Styret har vedtatt og hun har akseptert at hun er daglig leder til 1. juni 2014.

— Kristin Helle-Valles stillingsperiode som daglig leder er nå, på bakgrunn av styrevedtak og Helle-Valles aksept, blitt forlenget frem til 1. juni 2014, sier styreleder Marte Røv.

- Hyggelig at de vil ha meg

— Det erhyggelig at de vil ha meg videre, sier Helle-Valle, som selv fikk beskjeden omforlengelse av fredag.

-Hva synes du om lengden på forlengelsen?

— Det er heltgreit. Jeg holder på så lenge de vil ha meg og så lenge jeg har lyst og energi,sier hun.

- Utfordrende jobb

Helle-Vallehar ledet prosessen med å realisere prosjektet. Etter fem års planlegging, bleLitteraturhuset i Bergen åpnet i slutten av januar i år. I februar i fjor ble det klart at Helle-Valleskulle fortsette sin stilling som daglig leder på åremål til 1. juli 2013.

Helle-Vallesier at jobben hittil har vært utfordrende og gøy.

— Det har tattmye energi og gitt mye energi. Å være leder for et litteraturhus høres kanskjemorsommere ut rent kreativt enn det viser seg å være til hverdags. Det handlerom å skaffe penger til drift, og om å sette sammen de rette menneskene som kanvære med å gjøre Litteraturhuset til det folkets hus som vi ønsker at det skalvære. Og det ser det ut til å ha blitt, sier hun.

- Må ikke bli for smale

— Hva har værtdet mest utfordrende med jobben?

— Det er ikkenoe spesielt jeg vil trekke frem. Det har vært utfordringer hele veien. Det ernoen saker som ifølge media kan virke som store utfordringer, som atnoen forfattereer kritiske til ølpriser. Noe av det som kan se ut som utfordringer, er bare ekstrastøy. Dette handler om å få en institusjon opp og stå, og hvordan vi kan gifolk en blanding av debatter, litterære arrangementer og nye konsepter. Vi skalvære kreative, men ikke så eksklusive at vi ender opp med å være for smale fordet publikummet som liker å lese, sier hun.

— Hva blirviktig for deg det kommende året som daglig leder?

— Å skaffe merrutiner, få folk til å jobbe effektivt sammen og få bedre oversikt over hvordansammensetningen av arrangementer fungerer. Vi ser at ikke alt trekker så mangemennesker som vi hadde håpet. Vi vil ikke legge bort det smale, men vi må ogsåha inntekter. Vi må finne denne balansen, sier hun.