Sven Egil Omdal: Blant de små profeter regnes Hosea og Malaki, Mika og Habakkuk, og selvfølgelig Erling Holmøy

Blant de små profeter regnes Hosea og Malaki, Mika og Habakkuk, og selvfølgelig Erling Holmøy.