• RESPEKT FOR ETTERLATTE: I romanen «Leksikon om lys og mørke» skriver Simon Stranger med respekt for de etterlatte og lar det bli opp til leseren å trekke konklusjoner, skriver BTs anmelder. FOTO: Jan T. Espedal, Aftenposten

Simon Stranger forteller historien bak en snublestein

Sterk roman der en snublestein leder til en familiehistorie hvor Henry Oliver Rinnan står sentralt.