Det kan bli begrenset plass til andre i Sentralbadet

Carte Blanche og BIT Teatergarasjen vil ha såpass mye aktivitet i scenekunsthuset Sentralbadet, at det blir begrenset utleie til andre kulturaktører i Bergen, ifølge ny rapport.

Telemarksforskning har, på oppdrag fra Bergen kommune, utarbeidet en rapport knyttet til bruk, driftsmodeller og driftsbudsjett i et fremtidig scenekunsthus i Sentralbadet.