Trenger egentlig nynorsk skjønnlitteratur sin egen litteraturhistorie?

Vellykket oversiktsverk som får frem hvor mangfoldig nynorsk skjønnlitteratur er – og har vært.

Nynorskens far, Ivar Aasen, fartet land og strand rundt for å samle inn dialektene han brukte til å konstruere skriftspråket som den gang ble kalt landsmål.