- Her trengs litt graffiti

Universitetet sier nei til en graffitivegg på Studentsenteret fordi bygningen skal rives. - Det er helt ulogisk, sier Sondre Båtstrand i Grønn Ungdom.

SILJE VESTVIK

Bergen Grønne Studenter og Hordaland Grønn Ungdom har bedt om at deler av Studentsenteret skal stilles til disposisjon for byens graffitikunstnere. Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen avslår søknaden. Begrunnelsen er at rivningsarbeidet på tomten etter planen skal starte i begynnelsen av februar.

— Jeg ser ikke helt hvorfor vi ikke kan bruke veggen frem til det tidspunktet, sukker Båtstrand. Han vil sette farge på den grå fasaden mot Olaf Ryes vei, slik at sprayboksentusiastene får et sted å være også etter at veggen på Bergen Kunsthall ble fjernet.

— Det er viktig å gi graffitikunstnerne en arena å utfolde seg på, sier han. Sammen med Rita Slørdahl i Grønne Studenter har han skrevet et nytt brev til Universitets eiendomsavdeling for å anke vedtaket.

Et fargerikt byrom

Båtstrand understreker at ungdomslagene i De Grønne vil oppmuntre til graffiti, og ikke tagging.

— Det handler også om en anerkjennelse av ungdomskulturen. Skepsisen mot graffiti finner vi helst hos eldre. Studentsenteret er et sted for unge mennesker, og bygningen burde være i samsvar med aldersgruppen som bruker den. I dag fremstår den som fargeløs og grå.

For å ivareta miljøprofilen, planlegger ungdomsorganisasjonene å bruke en ny type spraybokser som forurenser mindre dersom graffitiveggen blir en realitet.

— Vi ønsker et offentlig rom der kunst og kultur får plass og ikke oversvømmes fullstendig av kommersielle hensyn. Graffitiveggen vil bidra til et mer fargerikt byrom, sier Båtstrand.

I brevet til Universitetets eiendomsavdeling skriver Grønn Ungdom og Grønne Studenter: «Vi ser vanskelig hvordan den forestående rivingen forhindrer en eventuell graffitivegg. Vi mener tvert imot at rivingen styrker vårt forslag, fordi det dermed blir unødvendig å planlegge en rensing av veggen, slik det ble gjort da graffitiveggen på Bergen Kunsthall ble fjernet.»

Skaper frustrasjon

UiBs eiendomsdirektør Martha Knapskog Skauge mener konflikten kan bero på en misforståelse.

— Vi oppfattet brevet som en søknad om et permanent sted for graffitikunst. Søknaden ble avslått fordi senteret skal rives, og da ville det være synd å kaste bort tid og energi på å opprette en graffitivegg, sier hun.

Søknaden er i utgangspunktet ferdigbehandlet, men blir muligens tatt opp igjen dersom ankebrevet inneholder nye momenter. Et midlertidig sted for graffitikunst er heller ikke uproblematisk.

— Vi har hatt mange problemer med graffiti og tagging på Universitets eiendommer. Dette har skapt irritasjon og frustrasjon blant oss som jobber her og naboene våre. Vi er ikke redd for å bruke kontroversiell kunst i våre bygninger, men vi kan ikke ha noe som folk oppfatter som hærverk heller. Det må være en balanse, forklarer eiendomsdirektøren.

DENNE GRÅ FASADEN ut mot Olaf Ryes vei er blinket ut som egnet graffitivegg. <br/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG