Opplagsfest med bismak

Samtidig som BA feiret sin første opplagsvekst på tolv år, foreslo et utvalg å kutte støtten til nummer to-avisene i storbyene.

Publisert:

KAKE: Redaktør i Bergensavisen (BA) Sigvald Sveinbjørnsson forsyner seg med gratulasjonskake fra Amedia etter opplagsøkningen. BA har nå et opplag på 13.293. Foto: Bjørn Erik Larsen

Tirsdag fikk Bergensavisen en god og en dårlig nyhet. Den gode først. I fjor hadde BA for første gang siden 2004 opplagsvekst. 264 nye abonnementer ble feiret med bløtkake til lunsj.

– Etter det jeg kan se, er vi den avisen på Vestlandet med størst opplagsøkning. Det er vi veldig godt fornøyd med, sa Sigvald Sveinbjørnsson, sjefredaktør og administrerende direktør i Bergensavisen AS.

Vil fjerne storbytillegget

Så den dårlige nyheten. Samme morgen overleverte Mediemangfoldsutvalget sin rapport om en ny mediepolitikk til kulturministeren. Utvalget foreslår blant annet å kutte ut støtten til nummer to-aviser i storbyene. For BAs del vil det bety 5,5 millioner mindre å lage avis for i året.

– Det sier seg selv at det er ganske dramatisk. Det er et stort innhogg i våre inntekter, sa BA-sjefen.

Et annet forslag demper likevel dramatikken. Utvalget tar til orde for å gi nyhetsbaserte medieselskaper et tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgiften. Ifølge utvalgets leder, Knut Olav Åmås, er dette det mest kostbare tiltaket i rapporten, og det viktigste. Norske aviser betaler i dag ca. 500 millioner kroner årlig i arbeidsgiveravgift.

NORSK MEDIEFREMTID: Tirsdag overleverte Knut Olav Åmås, leder i Mediemangfoldsutvalget, sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: NTB scanpix

– Vant til å takle usikkerhet

Sveinbjørnsson har ikke hatt tid til å regne på hva utvalgets mange forslag vil innebære for BA, men sier at de ansatte er vant til å leve med usikkerhet om pressestøtten.

– Hvert år når statsbudsjettet er oppe, kan støtten vår potensielt forsvinne over natten eller bli kraftig redusert. Det er en usikkerhet vi er vant til å takle, sier han.

I fjor hadde Bergensavisen AS en omsetning på rundt 100 millioner kroner. De mottok produksjonsstøtte på til sammen 25,7 millioner kroner, inkludert 5,5 millioner i storbytillegget. Å kutte dette tilskuddet til aviser som BA, kan få betydelig effekt, sier medieviter Helle Sjøvaag.

– Mange av nummer to-avisene opererer på marginer. Dersom forslaget svekker nummer-to avisene, er det vanskelig å se hvordan det skal styrke mediemangfoldet, sier hun.

DEBATT: Sjefredaktør for Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, venter debatt om Mediemangfoldsutvalgets utredning. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Det haster

Utvalget vil også kutte i pressestøtten, gjøre NRK om til stiftelse og innføre nye tilskuddsordninger. Momsfritaket blir foreslått utvidet til alle nyhets- og aktualitetsmedier, samt til salg av enkeltartikler, og lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner

– Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som råd, og med mye høyere tempo enn hittil. Det haster, sier leder Knut Olav Åmås.

Endringene og tiltakene som utvalget foreslår, vil anslagsvis koste mellom 743 og 843 millioner kroner i året.

– Det er en regel uten unntak at ikke alt er blitt som disse mediestøtteutvalgene opp gjennom tidende har foreslått. Det er nå debatten begynner, sier Sveinbjørnsson i BA.

FORSKER PÅ MEDIEMANGFOLD: – Dersom forslaget svekker nummer-to avisene er det vanskelig å se hvordan det skal styrke mediemangfoldet, sier Helle Sjøvaag ved UiB. Foto: UIB

– Mediepolitikk, ikke næringspolitikk

Medieviter Helle Sjøvaag, som blant annet forsker på mediemangfold i Norge, mener utvalgets forslag er en videreføring av tradisjonen for mediepolitikk.

– Jeg merket meg at Åmås påpekte at målet med mediepolitikken ikke er å drive næringspolitikk, men å sikre borgere et mediemangfold og tilgang på samfunnsnyttig og kritisk journalistikk.

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, er positiv til forslagene fra utvalget.

– Forslagene fra utvalget vil bidra til at norske redaksjoner også i årene som kommer har den slagkraften som skal til for å drive journalistikk som støtter opp om en åpen og demokratisk samfunnsutvikling. For BT konkret vil forslaget om arbeidsgiveravgift bety at vi kan holde oss med en større redaksjon enn vi ellers ville hatt mulighet til. Dette er også et bra tiltak fordi det er generelt og plattformnøytralt. Det støtter opp under journalistikken uten å favorisere noen medier foran andre, og uten å favorisere noen plattformer foran andre, mener Hjertenes.

– Luksus med to aviser

I avishuset i Christian Michelsens gate ser BA-sjef Sveinbjørnsson ser lyst på fremtiden.

– Det aller viktigste for BA er å lage en avis hver dag som folk vil lese og har nytte av, og som gjør Bergen til en bedre by. Vår hovedkonkurrent er BT. Andre norske storbyer har ikke den luksusen Bergen har med to aviser, og det er viktig med mangfold på det lokale planet. Tenk, så kjedelig det hadde vært om BT var den eneste avisen i Bergen!

Publisert: