Da setter vi over til Oslo

Ennå en stund skal det visst bo folk utenfor Oslo. Men vi kommer til å høre stadig mindre til dem. Nå blir også TV 2 lokalfjernsyn for hovedstaden.

Publisert: Publisert:

KARL JOHAN OG DER OMKRING: TV 2-nyheter sendt og styrt fra Karl Johan vil bli nettopp nyheter fra Karl Johan og nærmeste omegn. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Sven Egil Omdal

På et ekstra godt satellittbilde kunne vi antakelig sett hvordan TV 2-nyhetene langsomt slukker lysene, fra sør til nord. Kanalen skal spare, og kutter i det som har gjort den unik. I nyhetsdekningen har TV 2 nemlig levert det NRK aldri har klart: Et bilde av hele nasjonen.

Henrik Ibsen tok feil da han påsto at en gjennomsnittlig bygget sannhet varer høyst 20 år. Det er allerede gått 31 år siden Bore-utvalget i den første utredningen av et norsk TV 2, skrev at «ute i landet opplever mange NRK-fjernsynet i dag som en slags regionkringkaster for Oslo-området, preget av hovedstadsområdets referanserammer». Sant da, sant nå.

TV 2 brøt disse referanserammene. De plasserte dyktige reportere over hele landet, og ga dem én oppgave: Å levere riksnyheter. De mange journalistene på NRKs lokalkontor skal først og fremst lage lokalsendinger, og gjør først og fremst det.

Les også

100 kan miste jobben i TV 2

Konsekvensene av NRKs manglende evne eller vilje til å speile hele landet, har fått store politiske konsekvenser.

Dagsrevyens dominerende posisjon har forsterket sentraliseringen av det norske samfunnet. Den er blitt så sterk at politikere som kjemper for å bevare TV 2s hovedkontor i Bergen, eller Statoils i Stavanger, blir avfeid med at de bare driver distriktspolitikk. Det finnes som kjent bare to steder i Norge; Oslo og Distriktene.

TV 2-nyhetene har vært en kjærkommen motkraft. Som Mediemangfoldsutvalget skriver i den ferske innstillingen om kommersiell allmennkringkasting, har TV 2 vært en pioner i produksjon av nyheter og aktualitetsprogram med «nærhet til folket».

Uansett hva man måtte ha fått inntrykk av gjennom Dagsrevyen, bor fire millioner av landets 5,2 millioner andre steder enn i Oslo og Akershus. Du kommer ikke nær dem ved hjelp av trikk og T-bane.

TV 2 valgte helt fra starten en alternativ nyhetsmodell. Den er svært synlig i graveprosjektet som ble hetende «Eldrebløffen», og som til slutt ble belønnet med Skup-pris. Asbjørn Øyhovden på Hamar-kontoret laget en sak på Hjørdis, som ikke fikk sykehjemsplass, til tross for at hun var svært dårlig.

Nyhetsledelsen koblet på andre kontor for å sjekke hvordan situasjonen var over hele landet. Myndighetene hadde ikke slike tall, så TV 2 skaffet dem. De snakket med alle landets 430 kommuner og fant ut at 3000 mennesker var i samme situasjon som Hjørdis.

Les også

Frykter et mer Oslo-dominert TV 2

TV 2s modell er å bygge nyhetene nedenfra, fra individ til struktur. De starter med ett enkelt tilfelle og undersøker om problemet er allment.

Slik har de avslørt kataloghaienes nasjonale svindel ut fra en sak i Trondheim. De har avslørt at 80 prosent av pedofilidømte unngår varetekt, i et samarbeid mellom Finnmark og Kristiansand. Avsløringen av at Barnevernet bryter loven i 33 av 36 kommuner, begynte i Arendal. Underernæring hos dem som får mat fra eldreomsorgen, ble dekket av journalister i Tromsø, Hamar og Kristiansand.

Klokken 18.30 og 21.00 ser vi tydeligere at også «distriktene», eller «huttaheita» som dronning Sonja en gang kalte dem, er en del av nasjonen.
NRKs foretrukne modell er å begynne ovenfra, ofte med en rapport eller en undersøkelse levert av et politisk parti, et fagforbund eller en interesseorganisasjon, vanligvis servert og anrettet av et PR-byrå.

Trengs det et case, finnes det alltid noen på Vinderen eller til nød på Kalbakken, som kan stille opp. Så går saken sin trange gang mellom kontor som ligger så nær at de kunne nådd hverandre med rørpost.

Det er særdeles uklart om TV 2s nye eiere, danske Egmont, i det hele tatt er interessert i å drive kanalen videre som allmennkringkaster. De avsto fra å søke da en ny avtale ble utlyst i sommer. Selskapet sier at de gjerne vil være allmennkringkaster, men har krevd kraftig statsstøtte for å forplikte seg til å drive fra Bergen og sende nyheter.

Debattprogrammene er allerede fjernet. I tillegg har styret i TV 2 vedtatt å rasere nettverket av nyhetsreportere landet rundt. Får de statsstøtte, er allerede mye av profilen rasert, med mindre styret venter med å iverksette nedbyggingen til den nye avtalen er klar.

Sørlandskontoret er allerede under avvikling. De andre kontorene blir kuttet fra to til én medarbeider. Heretter skal den ene reporteren i Stavanger dekke området fra og med Haugalandet til og med Aust-Agder. 400 kilometer fra ende til ende, én million mennesker – én reporter. Én reporter også for hele Nord-Norge; 1200 kilometer, en halv million mennesker.

TV 2 s nedbygging forsterker virkningen av at de store nasjonale avisene har lagt ned samtlige redaksjoner utenfor Oslo. VG holdt ut lengst, men har i år stengt kontorene i Trondheim, Bergen og Tromsø.

Samtidig reduserer NRK den journalistiske bemanningen ved syv av 15 lokalkontor. Bare Klassekampen går motsatt vei. De har to journalister i Trondheim og planlegger Vestlandskontor.

Det er grenser for hvor detaljerte krav Kulturdepartementet kan stille uten å komme i konflikt med redaktørens soleklare rett til selv å velge journalistisk profil. Men hvis TV 2 får lov til å flytte nyhetsredaksjonen fra Bergen til Oslo, samtidig som staben i de andre regionene desimeres, vil tyngdekraften uvegerlig slå inn.

Da TV 2 la ned kontoret i Grenland, lovet de å dekke denne industritunge delen av landet fra Oslo. Siden har ingen sett dem.

TV 2-nyheter sendt og styrt fra Karl Johan vil bli nettopp nyheter fra Karl Johan og nærmeste omegn. TV 2 vil bli et NRK 3, mens de hittil har vært det egentlige TV Norge.

Følg på twitter.com/svelle

Publisert: