– Dette sparker ben under store prosjekter vi jobber med å få til Norge

Regjeringen vil ikke øke potten til insentivordningen for film. – Norge har nå den dårligste ordningen i verden, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.