Fryktar spiret på Johanneskirken skal falle 61 meter ned i bakken

Det 200 kilo tunge spiret på Johanneskirken blir teke ned på grunn av store skader.