Kvinneleg oppgjer med Knausgårds metode

To kvinner som mot sin vilje vart sentrale romanfigurar i «Min kamp», tek eit nådelaust oppgjer med Karl Ove Knausgård. — Det han har gjort er krenkjande og omsynslaust, seier dei til BT.