«Åpen hall» slår godt an

Søndagsåpne idrettshaller med tilbud tilrettelagt for barn er populært. Men kommunen vil foreløpig ikke utvide tilbudet.

POPULÆRT: «Åpen hall», med tilbud spesielt tilrettelagt for barnefamilier, er populært spesielt i bydelene. Her fra Åstveithallen, der tilbudet har eksistert i flere år. Alexander Dahlstrøm Winger

6. januar var det oppstart med «åpen hall» i Bergensområdet igjen. I flere år har et økende antall idrettshaller holdt åpent søndag formiddag, de fleste fra 10-13, med tilbud tilrettelagt for barnefamilier. Det er et tilbud som også er godt kjent, spesielt blant barnefamilier, viser en brukerundersøkelse i regi av Bergen kommune.

Undersøkelsen viser at halvparten av bergensere kjenner til tilbudet, og 20 prosent oppgir også å ha brukt det. Av folk med barn under 18 år, svarer imidlertid hele 43 prosent at de har benyttet seg av tilbudet.

— Vi vet at tusenvis av bergensere bruker dette, samtidig er det alltid rom for at flere kan ta det i bruk, sier idrettsbyråd Gunnar Bakke, som la frem brukerundersøkelsen tirsdag.

Til tross for suksessen, vil imidlertid Bakke ikke love mer penger til tiltaket.

— Det som har vært viktig for oss, er å utvide tilbudet til alle bydelene. Det har vi fått til, med Ny-Krohnborg som siste skudd på stammen, sier Bakke.

- Men kan det bli aktuelt å utvide åpningstidene, eller på andre måter gjøre det mer tilgjengelig?

— Det har vi ingen konkrete planer om. Men vi evaluerer selvsagt dette tilbudet fortløpende, som alle andre, sier Bakke.