Platekunst og andre lyder

Mat Jenner lager kunst av LP-plater og inviterer publikum til en sosial lytteopplevelse under Borealis.

129 unike LP-plater, dubrecords på engelsk, står ikke bare på utstilling i No5, Bergen Kunsthall. De kan også lyttes til.