• (1/4)
    BYARENA: Her kan det bli konserter og store idrettsarrangement om cirka fem år. FOTO: Rune Nielsen

Her vil de ha ny byarena

En fersk rapport er entydig i sin konklusjon: En ny byarena må ligge på trekanttomten på Nygårdstangen.