Lovende start på ny teaterserie for barn på Cornerteateret

BTs anmelder Charlotte Myrbråten tok med seg fireåringen på teater.