• Dette blir Norges største undervisningsbygg. Det 66.700 kvadratstore bygget skal etter planen kles med solfangere både fasade og på tak. FOTO: RATIO Arkitekter

Her kommer Norges største universitetsbygg

I neste års statsbudsjett har Regjeringen satt av 100 millioner kroner til et forprosjekt til det som blir Norges største universitetsbygg.