Shakespeare-forsker får Holbergprisen

Den amerikanske litteraturprofessoren Stephen Greenblatt, er en fremragende og banebrytende forsker, mener faglig leder for Holbergprisen.

HOLBERGPRIS-VINNER: Litteraturprofessor Stephen Greenblatt har vært en banebrytende forsker i 40 år, og grunnlagt en ny retning innen litteraturstudier, ifølge Holbergpris-komiteen. Stephanie Mitchell

Stephen Greenblatt er litteraturprofessor ved Harvard University, og slik begrunner Ellen Mortensen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) og faglig leder for Holbergprisen, valget av Greenblatt:

— Han er en fremragende og banebrytende forsker, ikke bare innen Shakespeare- og renessanseforskningen, men fordi han har grunnlagt en ny retning innen litteraturstudier, som også er en teoretisk retning som kalles nyhistorismen, sier hun.

Greenblatt har gjennom 40 år vært en toneangivende litteraturforsker, påpeker Mortensen.

— Han er både en spesialist, men samtidig en litteraturteoretiker som har hatt gjennomslag langt utenfor sitt eget forskningsfelt, sier hun.

Oversatt til 16 språk

Greenblatt selv sier ifølge en pressemelding, at det er hans livslange prosjekt å åpne litteraturstudier opp for de historiske, kulturelle og – i bredeste forstand – antropologiske energiene som strømmer gjennom stor kunst. «Kunsten er nært knyttet til livene vi lever, og enten vi vet det eller ikke, er livene våre tett sammenvevd med kunsten», uttaler han.

Greenblatts mest leste verk er biografien «Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare»(2004), som er oversatt til 16 språk.

Pulitzerpris

For sin siste bok «The Swerve: How the World Became Modern » (2011) har Greenblatt fått Pulitzerpris og en National Book Award. Boken er historien om hvordan en pavelig utsending på 1400-tallet oppdaget et tapt eksemplar av boken «Om tingenes natur»av den romerske poeten Lucretius; en bok som inneholdt ideer som anses viktige for den moderne tid.

Holbergkomiteens leder, Pratap Bhanu Mehta, sier i pressemeldingen at «Dermed har han også gitt oss et vokabular som gjør det lettere å forstå vår egen tid og vår historie, så vel som forholdet mellom ordet og verd «Greenblatt har på en elegant måte åpnet opp for nye måter å forstå Shakespeare og renessansen på».

Nils Klim-pris til EU-forsker

Knyttet til Holbergprisen er også Nils Klim-prisen, som tildeles en nordisk forsker under 35 år for fremragende forskning innen de samme fire fagfeltene som Holbergprisen dekker – humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Nils Klim-prisen går i år til Sanja Bogojević, førsteamanuensis ved Juridiska institutionen, Lunds universitet, for hennes forskning på EUs miljølovgivning og utslippshandel.

Ved hjelp av sterk akademisk bakgrunn har hun ifølge begrunnelsen utviklet en særegen tilnærming til en sentral problematikk innenfor EUs miljølovgivning, hvor hun fokuserer på handelen med utslipp.

NILS KLIM-PRISEN: Sanja Bogojević, universitetslektor ved Juridiska institutionen ved Lunds universitet, får Nils Klim-prisen.

I Nils Klim-prisens begrunnelse heter det videre at komiteen har latt seg imponere av originaliteten, kreativiteten og den høye produksjonen, så vel som de mange faglige intervensjonene som Bogojevićs forskningspraksis har resultert i.