Nordisk folklore møter beinhard realisme

Nordisk folklore møter beinhard realisme i den originale filmen «Grensen».

Hva er da et menneske? Spørsmålet har vært reist av filosofer, forfattere, geistlige og hvermannsen siden Homo sapiens ble i stand til å reflektere over sin plass på jorden.