• SPESIELLE EGENSKAPER: Tinas luktesans gjør henne til en særs dyktig tollinspektør. FOTO: Another World Entertainment

En uvanlig film om annerledeshet

Nordisk folklore møter beinhard realisme i den originale filmen «Grensen».