• OLDSCHOOL: Det låter kompromissløs «oldschool» blackmetal på USF denne kvelden, skriver Einar Engelsen i sin anmeldelse. FOTO: Arsalan Blu

Taake – på den gode, gamle måten

Visst har blackmetalsjangeren gjennomgått en rivende utvikling siden den spede oppstart her i byen for et kvart århundre siden.