• KATASTROFEN: Høyhusene kollapser i det kraftige skjelvet. Fra filmen som har premiere til uken. FOTO: FANTEFILM

Rystende suksessoppskrift

«Skjelvet» er imponerende håndverk, og Kristoffer Joner overbeviser.