Rystende suksessoppskrift

«Skjelvet» er imponerende håndverk, og Kristoffer Joner overbeviser.