Ungdomsteater: Er det livet på nettet eller livet utenfor som er virkelig?

Elevene fra Bergen kulturskole kjenner seg selv igjen i karakterene i stykket som nå settes opp på DNS.