Costellos drømmebilder

Ballettmusikk som ikke fungerer uten balletten.

3 av 6 hjerter

De siste 10 årene har Elvis Costello samarbeidet med utøvere som Brodsky Quartet og Anne Sofie von Otter. Mens disse utgivelsene stort sett har bestått av sanger i klassiske arrangementer, er det nyeste verket fra Costellos hånd instrumental-musikk, omarbeidet fra en ballett over «En midtsommernatts drøm». Og da blir fordringen straks en annen: Her kan ikke Costellos stemme bære musikken, gi den det særpreget vi er vant til. Selv om Costello har et ganske godt grep om orkeste-rets klangfarger, er verket som helhet for episodisk og rett og slett for langt. Best er musikken når den lener seg mot jazzen, forener det arrangerte og improviserte på en måte som minner om Gil Evans/ Miles Davis' «Sketches of Spain». Tross ha-bilt spill av jazzsolister og orkester, hvor interessant ville musikken vært uten signaturen «Costello»?

ANMELDT AV GEIR REGE