Eit unikt og tydeleg signal

Ord som er særmerkte og vert oppfatta som vanskelege, forsvinn.

Kven: Mariann Birkeland Kva: Norsklærar i ungdomsskulen

Aktuell: Skreiv masteravhandling om endringar i dialektane i Meland og Radøy

Les hele saken med abonnement