Tar fra kultur, gir til barn og unge

Nattjazz-sjef Jon Skjerdal er skuffet over fylkespolitikerne.

Nattjazz og Skrivekunstakademiet er blant taperne når fylkeskommunale penger skal deles ut for 2013.

Den fylkeskommunale støtten til Nattjazz reduseres med 150.000 kroner, mens Skrivekunstakademiets støtte blir satt 200.000 kroner ned. Bevilgningen til kulturnettet skal ned med 500.000 kroner. Beløpene er foreslåtte økninger, som altså nå foreslås strøket.

Slik blir det i alle fall hvis fylkesutvalgets innstilling til fylkesbudsjett vedtas i fylkestinget i desember. Både Nattjazz, Skrivekunstakademiet og kulturnettet havner i tilfelle på 2012-nivå også i 2013. En foreslått bevilgning på 200.000 kroner til Teaterdrift AS vil fylkesutvalget kutte helt ut.

I stedet vil fylkesutvalgets flertall gi disse innsparte pengene til barne— og ungdomstiltak knyttet til aktivitet og idrett.

Får konsekvenser

Nattjazz-sjef Jon Skjerdal er forundret.

— Dette er overraskende, og veldig pussig, fordi vi har sett den foreslåtte økningen som sårt tiltrengt kompensasjon for minimumsbevilgninger fra fylket de siste tyve årene, sier han.

Den manglende økningen får konsekvenser, sier Skjerdal.

— Det som er veldig synd, er at når fylket kutter denne foreslåtte økningen, så har det konsekvenser for Kulturrådets bevilgninger. Vi har søkt Kulturrådet om treårig støtte. Den støtten innebærer en viss støtte fra fylket og kommunen. Kommunen har fulgt opp, men fylket er milevis unna.

- Strek i regningen

file5zfe6iorco9r9st8jya.jpg EIRIK BREKKE

Også for daglig leder på Skrivekunstakademiet, Øyunn Viken (bildet), er dette dårlig nytt.— Dette er skuffende, selvfølgelig. En strek i regningen. Vi har økt aktivitet, og hadde regnet med å få økte bevilgninger, ettersom kultur- og ressursutvalget hadde gått inn for det, sier hun.

Viken sier at hun forstår at fylkespolitikerne har en satsing på barn og unge.

— Men jeg er likevel fryktelig skuffet over at de ikke ser at vi får til ganske mye for ganske få midler. Ingen av oss har fulle stillinger. Det har sine utfordringer å jobbe på den måten.

Blir dette vedtatt, må Skrivekunstakademiet revurdere sine planer, sier Viken.

— Det vil sette oss i en vanskelig situasjon. Det betyr i praksis at vi må kutte ned på noe av aktiviteten vi har planlagt til neste år. Vi kommer til å stramme inn der vi kan.

- Balanse

— Dette er et forsøk på å prioritere barn og unge. Vi har bare strøket økninger som var foreslått i budsjettet for enkelte, fordi vi ser at blant annet idrettsarrangement for barn og unge har dårligere muligheter til å få støtte enn kulturen har, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han poengterer at fylkesutvalget samtidig har gått inn for økning innen fartøyvern og kulturminnevern.

— Jeg tror vi får balanse mellom kultur, og barn og unge. Vi støtter for eksempel også nyskapende kunst, som triennalen i Bergen, sier Tom-Christer Nilsen.

Jon Skjerdal i Nattjazz har ikke tenkt å gi opp helt likevel, sier han.

— Vi er avhengige av politikerne, og kan ikke gjøre annet enn å stole på at økningen i støtte til oss kommer på plass igjen. Nå må vi snakke med politikerne. Jeg tror ikke de har skjønt konsekvensene av det de gjør.

Fylkestinget gjør vedtak i saken 11.–12. desember.

FORUNDRET: Nattjazz-general Jon Skjerdal. VEGAR VALDE