Bergen kommune vedtok redningsplan for Bergen Kjøtt

Etter ti år med røde tall og rettstvister, bruker kommunen ni millioner på å redde Bergen Kjøtt. Driftsselskapet BCAP får seks av millionene, mot å gi slipp på driften av huset.

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag å opprette Stiftelsen Bergen Kjøtt, for å sikre at kulturbygget i Skuteviken fremdeles blir brukt til kunst- og kulturformål.