The Megaphonic Thrift: Bergens støyende ledestjerne

«10 Years of Deconstruction» er en oppsummering og en utdyping av en allerede smått legendarisk karriere.